TTC uttaget till Tillväxtverkets klusterprogram!

Tillverkningstekniskt Centrum har som ett av 22 utvalda klusternätverk blivit antaget till Tillväxtverkets klustersatsning – S3-piloten. I programmet ingår bland annat kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan både stora och mindre klusterorganisationer. Andra organisationer som blivit antagna är bland annat Automation Region (Västmanland), Mjärdevi (Östergötland) och IUC Skåne.

Att TTC kommer med i denna satsning är ett kvitto på den potential som Tillväxtverket ser i nätverket att kunna utvecklas till ett starkt kluster.